Historie

Roskilde Møntsamler Forening blev stiftet ved et indledende møde hos Viggo Jensen onsdag den 28. januar 1970. Initiativtageren til dette møde var Foreningens senere anførte første formand Viggo Jensen, der sammen med de øvrige stiftere havde udarbejdet et oplæg love for den nye forening.

Der var mange ting at drøfte de første måneder. Blandt andet hvordan man skulle arrangere auktionerne. Der blev sendt en delegation til Slagelse for at se hvordan det kunne gøres.

Der blev ligeledes fastsat et kontingent på 20 kr. pr. halvår, samt et indskud ligeledes på 20 kr. På auktionen, der blev afholdt i forbindelse med generalforsamlingen, blev der solgt 20 numre med en salgspris på i alt. 202,50 kr.

I oktobernummeret 1970 af tidsskriftet Mønt samlernyt kan man læse at der er blevet stiftet en forening ved navn ROSKILDE OG OMEGNS MØNTKLUB, for det var under dette navn at foreningen oprindeligt blev stiftet. På generalforsamlingen den 1. april 1972 ændres navnet til ROSKILDE MØNTSAMLER FORENING.

I 1972 skulle den første møntudstilling og møntbørs afholdes i Roskilde. Begivenheden fandt sted lørdag/søndag den 11-12 marts 1972. Udstillingen blev besøgt af ca. 1000 gæster.

Foreningens første 10 år bar præg af en meget stor aktivitet. Der blev arrangeret mange foredrag og udadvendte aktiviteter. Medlemstallet toppede i 1973, men antallet har siden dengang været konstant faldende.

Der arbejdes derefter på at skabe fornyet interesse for det at samle mønter. Mange foreninger rundt i landet arrangerede forskellige mønttræf, foredrag og udstillinger. Flere år i træk deltog Roskilde Møntsamler Forening blandt andet i Sjællandsmesterskabet hvor første præmien flere gange gik til medlemmer fra Roskilde.

Fra omkring 1990 er der sket en meget stor udskiftning af foreningens medlemmer, idet de fleste der var med fra starten har trukket sig tilbage, og nye kræfter er kommet til. Denne udvikling har bevirket, at der er næsten lige så mange fremmødte som der altid har været, men medlemmerne har et meget større aktivitetsniveau end tidligere.

 

Foreningens bestyrelse igennem tiden:

Formænd:

1970 – 1974 Viggo Jensen

1975 – 1977 Flemming Nønken

1978 – 1985 Åge Petersen

1986 – 2005 Viktor Källstrøm

2005 - Lars Kilden

 

Kasserer:

1970 – 1971 Allan Larsen

1972 – 1973 Ib Hansen

1974 – 1977 Åge Petersen

1978 – 1980 Ole Laursen

1981 – 1986 Kaj Hansen

1987 – 1987 Rene Knudsen

1988 - Jan Faith Rasmussen

 

 

 

Roskilde Møntsamlerforening | Absalonsgade, 4000 Roskilde  | romofo@godmail.dk